top of page

PROFESSIONALS

TEAMBUILDING
 

Teambuilding is tegenwoordig onmisbaar! En dat is niet voor niets.
Over welke branche we ook spreken, overal komen we het tegen.

• Een commercieel bedrijf wilt onder andere graag dat de productiviteit optimaal blijft op een afdeling.
• Een onderwijsinstelling wilt bijvoorbeeld d.m.v. teambuilding een positieve sfeer waarborgen in een klas of 
dat de leerkrachten op één lijn proberen te komen.
• Een zorginstelling wilt d.m.v. teambuilding de onderlinge visies delen en één lijn proberen vast te houden.


Wij bieden uitdagende teambuilding programma’s aan op uw eigen locatie.
Zoals grensverleggende activiteiten, welke zich goed lenen om elkaar goed te leren kennen en vertrouwen te creëren in een team of groep.
Teambuilding bij Xplosive Sports is echt maatwerk, dat wil zeggen toegespitst op de concrete behoeften en eventuele problemen van een groep.
Wij richten ons erop om de individuele- & groepprestaties op een hoger niveau te brengen.


Het streefdoel is het optimaal functioneren als effectief team, met een positieve teamgeest!

We spelen daarbij in op de specifieke wensen van onze klanten, er kunnen namelijk andere (sub)doelen zijn waar onze teambuilding programma's uitstekend kunnen bijdragen tot het realiseren van deze doelen.

Voorbeelden van mogelijke (sub)doelen zijn:

•  Verbetering van de communicatie
•  Inzicht in patronen, processen en stijlen
•  Sterkere support tussen de team-/groepsleden onderling
•  Een beter begrip van de rol van elk team-/groepslid
•  Sterkere samenwerking tussen de team-/groepsleden
•  Vermindering van schadelijke competitie
•  In te kunnen spelen op veranderende omstandigheden
•  Het versterken van onderlinge betrokkenheid
•  Positief omgaan met conflicten

Wanneer Teambuilding?

•  Een nieuw team ontwikkeld moet worden of er een nieuwe groep ontstaat          binnen het onderwijs (bijv. brugklassen)
•  In een team/groep niet genoeg duidelijkheid is
•  In een team/groep nieuw leven ingeblazen moet worden
•  Er onoplosbare conflicten bestaan binnen het team
•  Er signalen zijn van een slecht functionerend team/groep/afdeling

Onderwijs

Xplosive Sports heeft tevens capaciteiten in het verzorgen van trainingen voor het Basis en het Voortgezet onderwijs.

Binnen onderwijsinstellingen heerst er een toename van agressie en geweld. Uit actuele gebeurtenissen is gebleken dat ook gewapend geweld steeds frequenter plaatsvindt.
Dit was reden genoeg voor Xplosive Sports om een cursus Weerbaarheid & Zelfverdediging op te zetten voor de meest kwetsbare groep leerlingen binnen het basis en het voortgezet onderwijs.

Leerlingen in het basisonderwijs (m.n. groep 7 & 8) gaan op een relatief korte termijn naar de brugklas, waar "veel" van ze verwacht wordt. Dit vanuit de zogenaamde veilige omgeving van de basisschool.
Veel leerlingen op middelbare scholen hebben vaak te kampen met onzekerheden en/of een negatief zelfbeeld door de pubertijd.

In deze cursussen wordt er o.a. gewerkt aan het zelfvertrouwen en de fysiek mentale weerbaarheid.
Dit gebeurt d.m.v. praktische oefenvormen, hoe de leerling om kan gaan met verbaal & fysiek geweld.
Hierbij zal er tevens in casuïstiek geoefend worden. De cursus wordt na 8 trainingsuren afgesloten met een informeel  "examen", waarbij iedere leerling een persoonlijk certificaat krijgt uitgereikt.


Wij bieden u de mogelijkheid om de cursus op uw eigen locatie te organiseren.
De cursus kan gegeven worden binnen de gebruikelijke gym/sportlessen van de groep.
Binnen uw onderwijsinstelling kan er ook een workshop gegeven worden in een reguliere les of thema-/sportweek.
Deze cursus en/of workshop zal geleid worden door een bevoegd instructeur, met een ruime ervaring in dit werkveld. Het is wenselijk dat de groepsleerkracht/gymleraar hierbij aanwezig is.

 

Bedrijven


Helaas krijgen ook steeds meer bedrijven te maken met agressie en geweld en ander ongewenst gedrag op de werkvloer.

Xplosive Sports verzorgt trainingen en/of workshops "Weerbaarheid & Zelfverdediging" voor verschillende branches:

- (Jeugd)zorginstellingen
- Gemeenten
- Evenementenbureaus
- Sportcentra
- Ambulancediensten
- Winkelketens
- Horecapersoneel
- Personeelsbijeenkomsten


Het kan zijn dat er binnen uw bedrijf agressie, geweld of ander ongewenst gedrag plaatsvindt, veroorzaakt door uw werknemers of cliënten.
Xplosive Sports kan mensen binnen uw bedrijf/instelling doelgerichte training geven om op een tactvolle manier met conflictsituaties om te gaan.
Daarnaast leert de werknemer als het op verbaal of fysiek geweld aankomt, hoe hij/zij dit zo effectief mogelijk een halt toe kan roepen. Waarbij er geleerd wordt, hoe een belager snel en effectief onder controle gebracht kan worden. De vaardigheden worden onder andere in casuïstiek beoefend.


Wij bieden de mogelijkheid om trainingen op uw eigen locatie te organiseren.
Deze zogenaamde "in-company" trainingen worden in overleg met u georganiseerd waarin de wensen van u centraal staan.
Deze trainingen of seminars worden speciaal op uw aanvraag en organisatie afgestemd.

Klik hier indien u contact met ons wilt opnemen voor nadere informatie of om een vrijblijvende offerte voor een training en/of workshop voor uw organisatie aan te vragen.

 

 Xplosive Sports hoopt u binnenkort te mogen begroeten op uw locatie!

Teambuildig
Onderwijs
Bedrijven
SBS6 De Grote Herkansing

SBS6 De Grote Herkansing

bottom of page