top of page

Weerbaarheid & Zelfverdediging


Xplosive Sports heeft een programma opgezet voor particulieren, voor jong en oud, op het gebied van Weerbaarheid & Zelfverdediging. Er worden tevens specifieke zelfverdediging cursussen voor vrouwen gegeven. Het is een feit dat het volgen van deze cursussen het zelfvertrouwen van de cursist aanzienlijk omhoog gaat.


Xplosive Sports hanteert het principe fysiek & mentale weerbaarheid en maakt gebruik van bepaalde verdedigingssystemen.

Tijdens deze cursussen wordt er gezorgd voor een juiste balans in het aanleren van vaardigheden en de algemene fitheid. In de lessen zal er ook geoefend worden in casuïstiek.


De visie is vanuit het oogpunt van de budosport, zoals: karate, judo, jiujitsu, (kick)boksen en de dagelijkse praktijk ontstaan.


Tijdens een cursus/training wordt er gestreefd naar de juiste mindset van de cursist en deze vervolgens op een voldoende niveau weet te ontwikkelen.


Wij bieden 3 soorten cursussen aan:


Cursus 1 (5 lessen)
Hierbij wordt er een basis gelegd op het fysieke vlak, door middel van een aantal eenvoudige vaardigheden, waar de cursist zich redelijk mee weet te redden in veel voorkomende dreigende situaties.

Cursus 2 (10 lessen)
Hierbij wordt zowel op fysiek als mentaal vlak een basis gelegd en wordt er in casuïstiek veelvuldig geoefend.
Aan het einde van deze cursus weet de cursist zich te redden in de meest dreigende situaties.

Cursus 3 (15 lessen)
Idem als cursus 1 en 2, maar hier wordt ingespeeld op de cursist, waarbij er onderscheid wordt gemaakt in 3 verschillende reacties, namelijk:

A: De cursist die last heeft van faalangst en zich meestal terug trekt (= flight-principe)
B: De cursist die bij een verhoogde stress factor verstijft en een black-out ervaart (= fright-principe)
C: De cursist die erg impulsief reageert en dit in dreigende situaties niet onder controle heeft.
Deze laatstgenoemde cursist heeft regelmatig last van tunnelvisie, m.a.w. oogkleppen op en soms wel "blind" een situatie ingaat (= fight-principe)

Deze verschillende vormen van reageren, wordt tijdens de cursus geleerd bewust te worden van zijn/haar handelen.  Hierdoor kan een escalerende situatie in veel gevallen voorkomen worden en zal de cursist tevens de dreigende signalen ervan (h)erkennen.

 Xplosive Sports zorgt voor de juiste trainingsfaciliteiten / capaciteiten bij u in de buurt en past zich aan bij de wensen van het  individu of de groep.

bottom of page